MPWP

Młodzieżowy Puchar Województwa Pomorskiego

Młodzieżowy Puchar Województwa Pomorskiego (MPWP) w turystycznych marszach na orientację to cykl imprez na orientację, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, rozgrywanych na terenie województwa pomorskiego.
W strukturze Pucharu wyróżniono 3 kategorie startowe:
TD – dziecięca – uczestnicy w wieku do 13 lat włącznie,
TM – młodzieżowa – uczestnicy w wieku gimnazjalnym 14-16 lat,
TJ – juniorska – uczestnicy w wieku licealnym 17-20 lat.
Puchar rozgrywany jest w ciągu roku kalendarzowego. W 2017 roku składać się będzie z 9 imprez. Do klasyfikacji końcowej zalicza się 4 najlepsze starty. Dopuszcza się start zespołów 1-2 osobowych w kategoriach TJ i TM oraz 1-3 osobowych w kategorii TD, przy czym każdy z członków zespołu otrzymuje tyle samo punktów pucharowych za miejsce wywalczone w zawodach.

Wszystkie imprezy prowadzone są zgodnie z „Regulaminem Turystycznych InO PTTK”. W ramach Pucharu prowadzone będzie klasyfikacja indywidualna i drużynowa, przy czym za drużynę uznaje się: szkołę, klub, drużynę harcerską lub inną organizację. Na wynik drużyny składa się suma punktów 6 najlepszych osób z drużyny.

W roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Puchar Województwa Pomorskiego (MPWP) w turystycznych marszach na orientację został wpisany na listę imprez Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
W związku z tym, w czerwcu będą przyznane dyplomy za czołowe miejsca w pucharze (I do III).
Do tej klasyfikacji zalicza się 4 najlepsze starty w roku szkolnym 2016/2017. Osiągnięcie to może być wpisane na świadectwie szkolnym.
Zapraszamy do rywalizacji!

Kalendarz MPWP 2017

Aktualna klasyfikacja MPWP 2017

Regulamin Pucharu