05 lutego 2018

Szkolenie Przodowników InO

Już oficjalnie możemy podać informację, iż Szkolenie Specjalistyczne PRZODOWNIKÓW IMPREZ NA ORIENTACJĘ
w roku 2018 odbędzie się w dniach 23-25 listopada 2018 roku w Rumi.
Warunkiem podstawowym uczestnictwa w szkoleniu jest przynależność do PTTK.
Pozostałe warunki uzyskania uprawnień przodownickich są następujące:
•ukończenie 18 lat i posiadanie małej złotej odznaki InO (kandydaci na Przodowników InO),
•ukończenie 16 lat i posiadanie małej srebrnej odznaki InO (kandydaci na Młodzieżowych Przodowników InO),
•ukończenie szkolenia ogólnego albo posiadanie uprawnień Organizatora InO lub innych uprawnień PTTK,
•pozytywny wynik egzaminu końcowego szkolenia.

http://ino.pttk.pl/imprezy/2018/kalendarz_2018.pdf