05 kwietnia 2018

II Pelpliński Marsz Na Orientację

II Pelpliński Marsz Na Orientację
Termin: 14.04.2018 rok (Sobota)
Baza: Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1
ul. Sambora 5A Pelplin
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 11 kwietnia (środa do godziny 23:59) 2018 roku.

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo zawierające:
imię i nazwisko zawodników, nazwę drużyny, rok urodzenia kategorię startową na adres InO@kidaps.pl

Regulamin:
https://bit.ly/2pG12Fd

Trasa Długa- PBT Trasa Zaawansowana TZ- ok 18 km
Trasa Średnia - PBT Trasa Juniorska TJ - ok 14 km
Trasa Krótka - PBT Trasa Młodzieżowa TM - ok 10 km
Trasa Początkujący -PBT Drużynowa / Początkujący TD/TP ok 6-7 km