04 września 2018

Usunięcie Morskich Opowieści z Pucharu PPG

W związku z samowolną zmianą terminu, a także brakiem jakiekolwiek informacji odnośnie imprezy, która miałaby się odbyć 8 września, a również brakiem kontaktu z organizatorem, postanowiłam usunąć tą imprezę z klasyfikacji PPG.

Sędzia Główny PPG