27 stycznia 2019

Regulamin PPG

Regulamin PPG na rok 2019 widoczny jest w zakładce "PPG"

PPG

Informuję, że kalendarz PPG uległ zmianie - wypadła impreza Trolino.


14 stycznia 2019

Wybory do Pomorskiej Komisji Imprez na Orientację PTTK


Gdańsk, 5 stycznia 2019 roku
Honorowi Przodownicy InO PTTK
Przodownicy InO PTTK
Młodzieżowi Przodownicy InO PTTK
Organizatorzy InO PTTK

W imieniu Pomorskiej Komisji Imprez na Orientację PTTK serdecznie zapraszam do udziału w Pomorskiej Naradzie Aktywu Imprez na Orientację PTTK, które odbędzie się 6 lutego 2019 roku (środa) w sali 1.46 (parter) Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, przy ul Wita Stwosza 55 w Gdańsku.
Początek Pomorskiej Naradzie Aktywu Imprez na Orientację PTTK, w pierwszym terminie: godzina 18.15. W przypadku braku kworum drugi termin: 18.30 (przewidywany czas trwania: ok. 90-120 minut).
Proponowany skrócony porządek Narady:
1. Otwarcie Pomorskiej Narady Aktywu Imprez na Orientację PTTK (zwanej dalej PNAInO)
2. Zatwierdzenie Programu obrad PNAInO.
3. Uchwalenie Regulaminu obrad PNAInO.
4. Przedstawienie sprawozdania ustępujących władz Pomorskiej Komisji Imprez na Orientację PTTK (zwanej dalej PKInO).
5. Udzielenie absolutorium ustępującej PKInO.
6. Przeprowadzenie wyborów PKInO.
7. Ogłoszenie wyników ukonstytuowania się PKInO.
8. Dyskusja programowa nad działalnością PKInO na okres kolejnej kadencji.
9. Głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi do Komisji Wnioskowej dot. działalności PKInO na okres kolejnej kadencji.
10. Zakończenie PNAInO.

Ze względu na ważność Pomorskiej Naradzie Aktywu Imprez na Orientację PTTK liczymy na niezawodne i punktualne przybycie.

Program obrad Pomorskiej Narady Aktywu Imprez na Orientację PTTK Klik!
Regulamin obrad Pomorskiej Narady Aktywu Imprez na Orientację PTTK Klik!

Z poważaniem
Przewodniczący
Pomorskiej Komisji Imprez na orientację PTTK
Artur Fankidejski /-/

13 stycznia 2019

Klasyfikacja końcowa Pucharu DInO 2018

Przedstawiamy końcową klasyfikację Pucharu Długodystansowych Imprez na Orientację 2018.

W klasyfikacji tras Bardzo trudnych (BT) podium wygląda następująco:
I miejsce zajął Piotr Światkowski
II miejsce zajęli Janina i Krzysztof Banach
III miejsce zajął Jacek Jasiński

Na trasach Trudnych (T) rywalizacja była niezwykle zacięta i trwała do ostatniej imprezy, co nas niezmiernie cieszy. Ostatecznie podium trasy T wygląda następująco:

I miejsce zajęli Michał i Marcin Frozyna
II miejsce zajęli Robert i Norbert Cherek
III miejsce zajął Łukasz Krefft

Szczegółowe wyniki są dostępne w linkach poniżej.
BT
T
Informacja o uroczystym rozdaniu Pucharów będzie podana na początku marca.

Jednocześnie zachęcamy do startu w kolejnej edycji Pucharu DInO, kalendarz na 2019 jest już dostępny.

02 stycznia 2019

Końcowa klasyfikacja Pucharu Pomorza Gdańskiego!

Z przyjemnością przedstawiam klasyfikację Pucharu Pomorza Gdańskiego 2018!
Końcowa klasyfikacja PPG 2018

I miejsce zajął bezkonkurencyjnie Paweł Ćwidak "SKPT Gdańsk" - 120 pkt.
II miejsce zajął Jakub Kaczyński "KInO NEPTUN Gdańsk" - 111 pkt.
III miejsce zajął Krzysztof Nowak "S-towarzysze" - 108 pkt.

Zwycięzcom serdecznie gratuluję :)

W tym roku w Pucharze Pomorza Gdańskiego wzięło udział prawie 240 osób, spośród których ponad 30 osób startowało przynajmniej 4 razy.

O uroczystym rozdaniu Pucharów dla najlepszych 3 osób, oraz dyplomów dla najlepszych 6 osób jeszcze poinformuję.

Zachęcam do zajrzenia do nowego kalendarza PPG 2019:
Kalendarz Pucharu Pomorza Gdańskiego 2019

Z InOwskim pozdrowieniem,
Anna
Sędzia PPG