DInO

Puchar Długodystansowych Imprez na Orientację obejmuje najważniejsze pomorskie imprezy o długości od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów. W edycji 2017 klasyfikacja została podzielona na kategorie Trudną i Bardzo Trudną.

Kalendarz Pucharu DInO 2017

Aktualna klasyfikacja DInO w kategorii BT

Aktualna klasyfikacja DInO w kategorii T

Wyniki imprez 2017

Regulamin Pucharu

Zasady Pucharu DInO w skrócie:
1) Co zrobić żeby zostać uczestnikiem Pucharu? Nic - wystarczy wystartować i zostać sklasyfikowanym na jakiejkolwiek z imprez z kalendarza pucharowego na trasie włączonej do klasyfikacji. O tym jak się zapisać na imprezy i jakie trasy wchodzą do pucharu dowiedzie się na stronach www poszczególnych organizatorów. W pucharze mogą być klasyfikowane zespoły co najwyżej trzy osobowe.
2) Jakie są zasady liczenia punktów i miejsc w pucharze? Punkty przyznaje się zgodnie z regułą: I miejsce 30 pkt., II miejsce 27 pkt., III miejsce 25 pkt., IV miejsce 24 pkt. i dalej co 1. Do ostatecznego wyniku w kategorii T sumowane są punkty z 6 najlepszych startów. Pięć startów zliczanych do wyniku kat. BT wybrane będzie następująco: najlepszy wynik z trasy ekstremalnej (dostępne są trzy w ramach Manewrów, Sukkuba i Darżluba) plus cztery inne najlepsze wyniki z dowolnych tras BT, w tym również ekstremalnych. W imprezach „Tułacz” i „Harce Prezesa” punkty w Pucharze w kategorii BT można uzyskać za start na jednej z podanych w tabeli tras według standardowej punktacji. Nie są one traktowane jako trasa ekstremalna w rozumieniu poprzedniego zdania. Szczegóły w kalendarzu.
3) Jak rozstrzygane są remisy w klasyfikacji końcowej? W razie uzyskania tej samej liczby punktów w klasyfikacji generalnej przez dwóch lub więcej zawodników w celu rozstrzygnięcia bierze się pod uwagę większą liczbę pierwszych miejsc, następnie drugich, trzecich, itd., w poszczególnych marszach cyklu, a jeśli to nie przyniesie rozstrzygnięcia, w dalszej kolejności liczbę lepszych wyników w bezpośredniej rywalizacji.
4) Co gdy w całym pucharze starujemy w takim samym zespole? W razie uzyskania tej samej liczby punktów w klasyfikacji generalnej przez trzech lub więcej zawodników, którzy na wszystkich zawodach, liczących im się do klasyfikacji generalnej, startowali w jednym 2 lub 3-osobowym zespole, w rankingu klasyfikowany jest zespół. Taka zmiana klasyfikacji z indywidualnej na zespołową zostanie zastosowana dopiero przy podliczaniu klasyfikacji końcowej do zespołów z pierwszych 50 miejsc w każdej kategorii.
5) Czy w Pucharze można coś wygrać? Oczywiście! Za pierwsze trzy miejsca przysługują puchary, dyplomy i w miarę możliwości finansowych skromne nagrody.

Adres mail w sprawach związanych z Pucharem Dino: puchar.dino(małpa)gmail.com