12 października 2017

Centralny Kurs Przodowników Imprez na Orientację

Już za niecałe dwa miesiące rozpocznie się w Radomiu kurs, który pozwoli przyjąć do grona Przodowników InO nowych członków. Na stronie Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK została zamieszczona informacja wstępna o kursie.
http://ino.pttk.pl/imprezy/2017/kurs_pino.pdf